Biz hakda

SHANGHAI JIONGCHENG INDUSTRIAL CO., LTD

HakyndaJCTECH

JCTECH, kompressor süzgüji we bölüjileri öndüriji bolan “Airpull Filter” (Şanhaý) Co., Ltd. kompaniýasynyň dogan kompaniýasy hökmünde esaslandyryldy.JCTECH, içerki üpjünçilik hökmünde Airpull-a kompressor çalgy ýagyny bermek üçin we 2020-nji ýylda, JCTECH 2021-nji ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynda täze çalgy fabrigini satyn aldy. JC-TECH senagat tozan ýygnaýjy we merkezden gaçyryş kompressory üçin öz-özüni arassalaýan süzgüç enjamlaryny öndürýän zawodda bilelikde işledi.Şonuň üçin bu topar öz gurluşyny howa pudagynda we tozan arassalaýyş pudagynda kesgitledi.Üç zawodymyz bilen.Önümçiliklere ajaýyp süzgüçler we tozan ýygnaýjylar we çalgy ýagy bermekçi.Dünýäni has arassa edip bileris.

about JCTECH
about JCTECH3

JCTECH Şanhaý, 2020-nji ýylda Hytaýyň Şandong welaýatynda öndüriji zawodyny üstünlikli satyn aldy.15000 inedördül metr bolup, 8 sany hünärmen gözleg (2 lukman derejesi, 6 magistr derejesi) bar.Annualyllyk kuwwaty 70,000 tonna ýetmäge ukyply.Käbir ýokary temperatura zynjyr ýaglary bilen bilelikde integral ýag çalmagy maksat edinýäris.Esasy önümlerimiz gysyjy çalgy ýaglary, wakuum nasos çalgylary, sowadyjy kompressor çalgylary.Gözleg we önümçilik üçin ösen tehnologiýalar we hünärmen laboratoriýalar, nusga alma gurallary we hil barlagy bilen çalgy ýaglarynyň kadaly işlemegi üçin himiki kompozisiýalar bar.

2021-nji ýylyň başynda JCTECH, Suzhououda ýerleşýän zawodyň paýdarlar ýygnagyna goşuldy.JCTECH Suzhou 2000 inedördül metr.Torba öýleri, patron tozan ýygnaýjylar, siklon tozan ýygnaýjylar ýaly senagat tozan ýygnaýjyny öndürýär.Bu zawod Hytaýdaky köp sanly iş ýerlerini üpjün edýär.JCTECH eýeçiligine goşulany bäri, indi global üpjünçiligiň başlangyjy.Ygtybarly öndürijiligi bilen mehaniki taýdan möhürlenen enjamlary ýasamak üçin iň gowy kebşirleýjiler we tehnologiýalar bar.Iň gowy süzgüçlerimiz bar (süzgüç öndüriji hem) we özümizde arassa tehnologiýa bar.Aboveokardakylaryň hemmesi arassa suwy we daşky gurşaw üçin amatly zawody kepillendirýär.

JCTECH factory