Howa süzgüç elementi

  • Self-cleaning Air Filter Element

    Howa süzgüç elementi

    Toz ýygnaýjy süzgüç elementleri we öz-özüni arassalaýan süzgüç elementleri JCTECH zawodynyň özi (Airpull) tarapyndan ýasalýar.Öz-özünden gözlenýän süzgüç materiallary we gurluşlary bilen giň süzgüçli ýer we uly howa akymynyň tizligi üçin takyk dizaýn.Dürli işleýiş nagyşlary üçin dürli gapaklar bar.Itemshli elementler Çalyşma ýa-da Ekwiwalent diýlip bellenilýär we asyl enjam öndürmek bilen baglanyşykly däl, bölek belgileri diňe haçanda görkezilýär.