Biz bilen habarlaşyň

contact-bg

Şanhaý Jiongcheng Industrial Co., LTD

Her jikme-jik zerurlyklaryňyza hyzmat etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.Has köp maglumata düşünmek üçin mugt nusgalar size iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hakykatdanam biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, göni habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, guramamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.

Salgysy

Şanhaý, Jiading etraby, 2323 Jiaxin ýoly

Telefon

jübi telefony: + 86-199 1670 0192
telefon: + 86-021-59950582

Faks

+ 86-021-36396011

Kartalar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň