Siklon tozan ýygnaýjy

  • Cyclone Dust Collector

    Siklon tozan ýygnaýjy

    Siklon tozan ýygnaýjy, tozan bölejiklerini gazdan aýyrmak we duzamak üçin tozan saklaýan howa akymynyň aýlanýan hereketi netijesinde emele gelen merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan enjamdyr.