Howa süzgüç elementi

Gysga düşündiriş:

Toz ýygnaýjy süzgüç elementleri we öz-özüni arassalaýan süzgüç elementleri JCTECH zawodynyň özi (Airpull) tarapyndan ýasalýar.Öz-özünden gözlenýän süzgüç materiallary we gurluşlary bilen giň süzgüçli ýer we uly howa akymynyň tizligi üçin takyk dizaýn.Dürli işleýiş nagyşlary üçin dürli gapaklar bar.Itemshli elementler Çalyşma ýa-da Ekwiwalent diýlip bellenilýär we asyl enjam öndürmek bilen baglanyşykly däl, bölek belgileri diňe haçanda görkezilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Toz ýygnaýjy süzgüç elementleri we öz-özüni arassalaýan süzgüç elementleri JCTECH zawodynyň özi (Airpull) tarapyndan ýasalýar.Öz-özünden gözlenýän süzgüç materiallary we gurluşlary bilen giň süzgüçli ýer we uly howa akymynyň tizligi üçin takyk dizaýn.Dürli işleýiş nagyşlary üçin dürli gapaklar bar.Itemshli elementler Çalyşma ýa-da Ekwiwalent diýlip bellenilýär we asyl enjam öndürmek bilen baglanyşykly däl, bölek belgileri diňe haçanda görkezilýär.JCTECH süzgüçleri, ýangyn saklaýan sellýuloza we poliester mediýanyň ýokary garyndysyndan ýasalýar.Bu material esasanam arka impuls amallary üçin niýetlenendir we güýçlendirilen durnuklylygy we gurluş bitewiligini hödürleýär.Cellhli sellýuloza garyndy süzgüçleri ýalpyldawuk bolýar.Bu petik gulpy, iş wagtynda aralyk aralygyny saklamaga kömek edýär.Bu, Donaldson Torit Model Downflow II ýa-da DFT 2, AerTable (tegelek giriş gapagy), CX, Downdraft Bench 2000 we 3000, Uniwash / Polaris Intercept Dust Kollektorlary we köp öndürijiler ýaly tozan ýygnaýjy modeller üçin yzygiderli çalyşýan süzgüç. şol bir ululykdaky süzgüç.

Number

Dizaýn taslama

DizaýnS.arametr

1

Spesifikasiýa

20320 * 1000

2

Kesgitlenen howa göwrümi

1500N.m³ / H / T.

3

Başlangyç garşylyk

50150PaM

4

Işleýiş garşylygy

150-650Pa

5

Ahyrky garşylyk

50850pa

6

Filtriň takyklygy

2 Mikorn

7

Filtriň netijeliligi

PM2.0≥99.99%

8

Çalyşma sikli

12-18 agz

9

Yzky basyşa garşy duruň

≤0.8MPa

10

Aýlyk ortaça ýokary çyglylyk

≤80%

11

Iş temperaturasy

-35 ℃ ~ + 65 ℃

12

Süzgüç kagyzy

ABŞ HV süzgüji FA6316

13

Süzgüç meýdany

27 ㎡

14

Bukjalar

280

15

Folds'height

48mm

16

Gurluşy

Romb polat mesh, material Q195

Faceerüsti bejergisi: sinkifikasiýa

17

suwuklyk

Iki komponentli poliuretan

18

Gasket

EPDM (Boom görnüşi), ≥80% gaýtalanma derejesi

Poliuretan (gysga görnüşli görnüş) ≥85% Yza gaýtmak derejesi

19

Ahyrky gapak materialy

SECCN5 / δ0.8 om Boom görnüşi)

Giňeldilen ABS / ak (Snap görnüşi)

Self-cleaning Air Filter Element4
Self-cleaning Air Filter Element6
Self-cleaning Air Filter Element5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler